Noteikumi

"SIA Ekspresis 1818" patur tiesības veikt izmaiņas noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzam regulāri iepazīties ar noteikumiem, lai būtu informēti par izmaiņām. Ja jūs turpinat izmantot Brikcracing.com pēc noteikumu izmaiņu veikšanas, jūs piekrītat, ka šie noteikumi, kas ir atjaunināti un / vai grozīti, ir juridiski saistoši.


Atgriešana un garantija

Saņemot preci, to nepieciešams pārbaudīt uzreiz un vienmēr pirms lietošanas.

Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu, precei jābūt nelietotai un neatvērtai. Lūdzu ņemt vērā, ka baterijas nevar tik pieņemtas atpakaļ, par cik mums nav iespēja pārliecināties par to stāvokli, lai atgrieztu tirdzniecībā. Atgriešanas izdevumi (pasts, kurjers utml.), kas var rasties pircējam atgriežot preci netiek kompensēti, izņemot gadījumos, kad: pircējam nosūtīta nepareizā prece, tā ir bojāta vai nestrādājoša. Lai atgrieztu preci, lūdzu aizpildīt šo formu.

Atgriežot preci, iesākam izmantot ierakstītu un/vai apdrošinātu sūtījuma metodi. SIA "Ekspresis 1818" nav atbildīgs par atgriezto preci, ja tā nenonāk mūsu birojā. Pēc preču atgriešanas un tās pārbaudes, pircējam tiek atgriezta preču vērtība, kāda tā bija darījumā brīdī, nauda tie atgrieztas uz maksājuma līdzekli ar ko veikts darījums, sūtīšanas izmaksas netiek atgrieztas

Ja uzskatāt, ka piegādātā prece ir bojāta, lūdzu sazināties ar mums. Sniedzot pilnu informāciju par bojājumu un pēc bojājuma veida noteikšanas mēs sniegsim informāciju kā rīkoties tālāk. Ņemot vērā pārdoto produktu specifiku (lodēšana, skrūvēšana utt.) katrs garantijas gadījums tiks izskatīts individuāli, detaļas pēc avārijas netiek izskatītas.


Lietotāja informācija

Lūdzu pārliecināties ka informācija, kas sniegta reģistrējoties ir pareiza un pilnīga. Ja ir notikušas izmaiņas, tad nepieciešams labot konta informāciju, lai shop.brickracing.com varētu sniegt savus pakalpojumus.

Produktu lietošana

Pircējs ir atbildīgs par likumu ievērošanu valstīt, kurā produkts tiks lietots un SIA "Ekspresis 1818" nevar tik uzskatīts par atbildīgu jebkura produkta, kas tiek pārdots pircējam un/vai pircējs to izmantot, ja tas pārkāpj valsts likumdošanu. Piekrītot šiem lietošanas noteikumiem, pircējs ir informēts par produkta lietošanu. Ja pircējs nav pārliecināts par valsts likumdošanu rekomendējam neiegādāties nevienu produktu.


Interneta vietnes shop.brickracing.com vispārīgie lietošanas noteikumi:

1. Pirms sākt lietot SIA "Ekspresis 1818" (reģistrācijas Nr. 40003731808, adrese – Tallinas iela 40/2-15, Rīga, LV1001) interneta vietni shop.brickracing.com, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.mdserviss.eu lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

2. Ar interneta vietni shop.brickracing.com tiek saprasta SIA "Ekspresis 1818" izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir shop.brickracing.com, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem. 

3. Apmeklējot interneta vietni shop.brickracing.com, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem. 

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni shop.brickracing.com, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju. 

5. Informējam, ka SIA "Ekspresis 1818" interneta vietnē shop.brickracing.com ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes shop.brickracing.com lietošanas laikā. 

6. SIA "Ekspresis 1818" ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes shop.brickracing.com saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē shop.brickracing.com. 

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni shop.brickracing.com vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni. 

8. Interneta vietnes shop.brickracing.com lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA "Ekspresis 1818" ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē shop.brickracing.com norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus. 

9. Lai kļūtu par interneta vietnes shop.brickracing.com reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē shop.brickracing.com noteiktā reģistrēšanās kārtība. 

10. Katram interneta vietnē shop.brickracing.com reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē shop.brickracing.com tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirkti pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs. 

11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes shop.brickracing.com par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata). 

12. SIA "Ekspresis 1818" neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes shop.brickracing.com lietošanas laikā.

13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA "Ekspresis 1818" interneta vietnē shop.brickracing.com ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes shop.brickracing.com kontaktpersonu.

Interneta vietnē shop.brickracing.com piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē shop.brickracing.com norādīto kārtību. 
15. Neizmantojiet interneta vietnē shop.brickracing.com ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA "Ekspresis 1818" ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes shop.brickracing.com lietošanas noteikumiem. 
16. Pieprasot SIA "Ekspresis 1818" vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz info@brickracing.com no profilā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA "Ekspresis 1818", zvanot no profilā norādītā telefona numura uz shop.brickracing.com tālruni: 25806040. 
17. SIA "Ekspresis 1818", konstatējot interneta vietnē shop.brickracing.com  kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA "Ekspresis 1818", distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 
18. Interneta vietnes shop.brickracing.com lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē shop.brickracing.com ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē shop.brickracing.com iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē shop.brickracing.com vai tiek sniegti ar interneta vietnes shop.brickracing.com starpniecību. 
19. Interneta vietnē shop.brickracing.com tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA "Ekspresis 1818" īpašums. 
20. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA "Ekspresis 1818" ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus par pasūtījuma statusu brīžos, kad pasūtījumam tiek nosaukta cena, tiek veikta apmaksa un pasūtījums ir izpildīts, un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA "Ekspresis 1818" ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par shop.brickracing.com un SIA "Ekspresis 1818" sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@brickracing.com 

Interneta vietnē shop.brickracing.com ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

21. SIA "Ekspresis 1818" informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts no interneta vietnes shop.brickracing.com paziņojums par pasūtījuma statusu brīžos, kad pasūtījumam tiek nosaukta cena, tiek veikta apmaksa un pasūtījums ir izpildīts. 
22. Lietojot interneta vietni shop.brickracing.com, piekrītat, ka SIA "Ekspresis 1818" vai jebkura trešā persona, kas darbojas shop.brickracing.com vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt: 
22.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu, 
22.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, 
22.3. shop.brickracing.com apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus, 
22.4. IP adreses, 
22.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu shop.brickracing.com interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu. 
23. SIA "Ekspresis 1818" interneta vietnē shop.brickracing.com apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM. 
24. SIA "Ekspresis 1818" nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes shop.brickracing.com lietotājs paliks anonīms. 
25. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē shop.brickracing.com, kļūst par SIA "Ekspresis 1818" īpašumu, kurus SIA "Ekspresis 1818" kā interneta vietnes shop.brickracing.com īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus. 
26. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni shop.brickracing.com, esat piekritis, ka SIA "Ekspresis 1818" šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tai skaitā šo noteikumu 20.punktā norādītajam mērķim. 

Interneta vietnes shop.brickracing.com pakalpojuma pasūtīšana un autortiesību aizsardzība.

27. Uzsākot pakalpojuma pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes shop.brickracing.com privātuma politikai. 
28. Uzsākot pakalpojuma pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes shop.brickracing.com lietošanas noteikumiem
29. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.
30. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.
31. Uzsākot pakalpojuma pasūtīšanu, sazinoties ar SIA "Ekspresis 1818" vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski čatā interneta vietnē shop.brickracing.com, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes shop.brickracing.com lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi. 

Par interneta vietnes shop.brickracing.com lietošanas noteikumiem.

32. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus. 
33. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
34. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni shop.brickracing.com pieder tikai un vienīgi SIA "Ekspresis 1818". Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA "Ekspresis 1818" un trešajām personām. 
35. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA "Ekspresis 1818", skatiet mājas vietnes shop.brickracing.com sadaļā „Kontakti”.

Interneta vietnē shop.brickracing.com iegādātās preces apliecinoši dokumenti.

36. Gadījumos, kad interneta vietnē the shop.brickracing.com pasūtīto preci, pircējs apmaksā un saņem shop.brickracing.com birojā, tiek izsniegti šādi preces iegādi (turpmāk arī - darījums) apliecinoši dokumenti:
a. Kases čeks;
b. Preču pavadzīme.
37. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.
38. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
a. Saņemot pasūtīto preci shop.brickracing.com veikalā – pircēja paraksts uz dokumenta;
b. Saņemot pasūtīto preci ar standarta piegādi vai pasta starpniecību   – pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināla;
c. Saņemot pasūtīto preci pakomātos – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.
39. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 38. punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.
40. Produkts var atšķirties no attēlā redzamā, un attēlā var būt daļas, kas nav iekļautas izstrādājumā. Lūdzu iepazīties ar produkta aprakstu.